Informacje o Gatestone Institute

"A więc z największą uwagą i troską pielęgnujmy źródła wiedzy. Miejmy odwagę czytać, myśleć, mówić i pisać"
— John Adams

Gatestone Institute jest bezstronną, nienastawioną na zysk organizacją zajmującą się sprawami polityki międzynarodowej. To także think tank, który pragnie edukować opinię publiczną na temat błędów i przemilczeń w przekazach mainstreamowych mediów oraz promuje takie idee jak:

  • Demokratyczne instytucje i rządy prawa
  • Prawa człowieka
  • Niezależna i silna gospodarka
  • Wojsko zdolne zapewnić pokój w kraju i na świecie
  • Niezależność energetyczna
  • Informowanie opinii publicznej o zagrożeniach dla swobód indywidualnych, suwerenności i wolności słowa.

Gatestone Institute organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje, briefingi oraz wydarzenia dla swoich członków i innych osób, z udziałem światowych przywódców, dziennikarzy i ekspertów. Głównym celem organizacji jest analiza, opracowywanie strategii i informowanie na temat bieżących kwestii, a w przypadkach, gdy to możliwe, rekomendowanie stosownych rozwiązań.

Gatestone Institute będzie przygotowywać również publikacje książkowe, a także nadal publikuje codzienny raport internetowy, http://pl.gatestoneinstitute.org, w którym poruszane są takie kwestie jak militarne i dyplomatyczne zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników; wydarzenia na Bliskim Wschodzie i ich konsekwencje; transparentność i odpowiedzialność międzynarodowych organizacji.

Gatestone Institute finansowany jest przez prywatnych darczyńców i fundacje. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa wsparcie.

Nina Rosenwald, Prezes
Naomi H. Perlman, Wiceprezes

Amir Taheri, Przewodniczący, Europejska Rada Gubernatorów